• Office Hours: 8:00 AM – 5:00 PM

Config mail

mail này ko có mail site nên các bạn sẽ dùng tool khác để login nha

Sử dụng outlook hiện tại đang ko truy cập được, đang ko rõ lý do vì sao

Link tải tool:  https://www.thunderbird.net/vi/ 

Cấu hình theo ảnh đã gửi

pop3.lolipop.jp

995

smtp.lolipop.jp

465