• Office Hours: 8:00 AM – 5:00 PM

Phần mềm quản lý thông tin khách hàng - CRM

Hệ thống do HPB phát triển dành cho những doanh nghiệp Xuất Khẩu Lao Động tại Việt Nam và Nhật Bản.
Với những tính năng của mình hệ thống sẽ giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm thời gian quản lý cho doanh nghiệp.
Công nghệ sử dụng: .NET MVC, Cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Những tính năng chính
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý nguồn nhân lực (nhân viên, thực tập sinh)
 • Quản lý lịch trình (tương tự google calendar)
 • Nghiệp vụ kế toán (chấm công, tính lương)
 • Quản lý thiết lập quyền (quyền truy cập ứng với từng người dùng)
 • Quản lý danh mục
 • Hỗ trợ 03 ngôn ngữ (Việt, Nhật, Anh)


 • Nếu bạn có quan tâm đến hệ thống này, xin LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.
  Xin cảm ơn.

  Một số hình ảnh của hệ thống