• Office Hours: 8:00 AM – 5:00 PM

Cung cấp dịch vụ biên tập và chỉnh sửa hình ảnh cho khách hàng

  • HPB cung cấp nhân viên trực tiếp làm việc theo yêu cầu khách hàng.
  • Đơn giá tính theo số lượng hình ảnh (~3.2$/hình).
  • Năng suất hiện nay có thể đảm nhiệm (1500 ~ 2000 hình / tháng).
  • Đội ngũ nhân viên đã có kinh nghiệm trên 01 năm làm việc với khách hàng Nhật.


 

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI. 

Xin cảm ơn.