• Office Hours: 8:00 AM – 5:00 PM


Kỹ sư Cầu nối tên tiếng Anh là Bridge Software Enginee (BrSE), đóng vai trò là cầu nối chính kết nối giữa khách hàng và người làm kỹ thuật.

Người làm kỹ sư cầu nối nhất thiết phải có hiểu biết về kỹ thuật và khả năng tiếng Nhật tối thiểu từ N2 trở lên.

Trước tiên là năng lực tiếng Nhật

Tối thiểu bạn phải có trình độ tiếng Nhật N2 trở lên hoặc tương đương.

Tức là trình độ tiếng Nhật của bạn đủ để đọc, viết tài liệu, làm báo cáo. 

Thứ 2 là kiến thức lập trình

 Về mặt ngôn ngữ lập trình thì tuỳ dự án mà đòi hỏi kỹ sư cầu nối cần biết những ngôn ngữ như Java, PHP, C#, Javascript, Android, iOs...

Kiến thức hệ thống phần mềm thì các bạn nên tìm hiểu về quy trình, các mô hình. Tại Nhật thì mô hình thông dụng nhất vẫn là thác nước vs mô hình chữ V. 

Còn về nghiệp vụ thì khi accs bạn theo dự án, khách sẽ trainning cho mình sau.